Politika Politika

Šalys mirtininkės — Pabaltijo šalys ir Ukraina — atiduoda save „Islamo valstybės“ (IV) žiniai

Vaizdo šaltinis: http://www.rubaltic.ru/
 

Islamo valstybė“ (Rusijoje uždrausta teroristinė organizacija) paskelbė sąrašą 60 šalių, kurioms skelbia karą. Į tą sąrašą tarp kitų pateko ir Lenkija, Ukraina, Moldavija, Lietuva ir Estija. Ir tai tuo metu, kai Pabaltijo šalys paskelbė demaršą, oficialiai atsisakydamos prisijungti prie tos antiteroristinės koalicijos, į kurią įeina Rusija.Neseniai buvo paviešinta, kad Ukraina pardavinėjo „Islamo valstybei“ ginklus. Pabaltijo šalys ir Ukraina elgiasi lyg šalys šachidės: besistengdamos pakenkti Rusijai, jos veikia labui tų banditų, kurie mielu noru perpjautų joms gerkles.

„Tai jūsų nelabųjų koalicija. Su Iranu, Turkija bei Rusija, kurios jungiasi kovai prieš tiesą“, — kalbama vaizdajuostėje, kurią neseniai sukūrė „Islamo valstybės“ smogikai, išvardinę 60 šalių, esą prisijungusių prie Vakarų antiteroristinės koalicijos ir todėl tapusių mirtinais IV priešais. Šių šalių karius „pasieks karo liepsna ir sudegins mirties kalnuose“, — žada „Islamo valstybės“ smogikai.

Beje, šis įrašas buvo skubiai pašalintas iš Youtube bei kitų pagrindinių video šaltinių, tačiau vis tiek spėjo plačiai pasklisti po mediapasaulį. Tarp kitų, į sąrašą šalių, kurioms buvo paskelbtas „šventas džichadas“, pateko Lenkija, Ukraina, Suomija, Estija ir Lietuva.

Tokiu būdu savo priešais IV paskelbė tas šalis, kurios atsisakė kovoti prieš ją antiteroristinės koalicijos sudėtyje (Pabaltijo šalys), o taip pat Ukrainą, kuri pardavinėjo krangeriams ginklus ir kurios oficialūs asmenys buvo solidarūs su smogikais ir siūlė joms paramą.

„Mes turime suprasti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia Rusijos agresija lyg tai ir tolimoje Sirijoje ir kiek šie visiškai neatsakingi žingsniai priartino mus prie trečiojo pasaulinio karo“, — pareiškė Ukrainos prezidentas P.Porošenką iškart po Rusijos karinės operacijos pradžios prieš IV. „Kviečiu visus, turinčius informacijos apie Rusijos piliečius, dalyvaujančius nepaskelbtame kare prieš Sirijos piliečius, pateikti ją tinklalapyje „Taikdarys“, kuriame bus sukurtas atskiras skyrelis „Putino nusikaltimai Sirijoje ir Artimuosiuose Rytuose“, — tada pasiūlė Ukrainos VR ministro padėjėjas ir Rados deputatas A.Geraščenka, pasiūlęs perduoti islamistams Rusijos kariškių duomenis, kad šie „paskui galėtų juos surasti ir atkeršyti pagal Šariato reikalavimus“.

Ir štai praeitą savaitę — skandalas dėl Ukrainos prekybos su „Islamo valstybe“ ginklais. Associated Press agentūra pranešė, kad lapkričio 19 d. Kuveite buvo sulaikytas Libano pilietis Usama Muchamedas Chaijatas, kuris buvo atsakingas už IV teroristų ginkluotę. Chaijatas prisipažino dalyvavęs sandėriuose ir ginklų priėmime iš Ukrainos pardavėjų. Jis pateikė schemą, pagal kurią šaudmenys keliavo pas Sirijos smogikus. „Usama Muchamedas Chaijatas prisipažino vykdęs sandėrius perkant Ukrainoje ginklus ir persiunčiant juos į Siriją per Turkijos teritoriją“, — teigiama Associated Press pranešime, remiantis Kuveito VRM pareiškimu.

Būtent Ukrainoje buvo perkami kiniški pernešamieji zenitiniai raketų kompleksai FN-6, skirti kariniams lėktuvams ir sraigtasparniams numušti. Ir kodėl „Islamo valstybės“ smogikams prireikė PZRK? Atsakymas akivaizdus: kad numuštų antiteroristinės koalicijos, bombarduojančios IV pozicijas, lėktuvus. Negi Ukrainos veikėjai nesuprato, kokiais tikslais visa tai parduodama smogikų pirkėjams? Suprato, tikėdamiesi, kad IV pradės numušinėti būtent Rusijos lėktuvus.

Jeigu ginklų pardavimą teroristams palaimino politinė Ukrainos vadovybė, tai reiškia, kad ši šalis prisijungė prie IV jos „šventajame“ kare prieš visą civilizuotą pasaulį.

Be plačios antiteroristinės koalicijos, kurią dabar formuoja JAV ir pagrindinės Europos Sąjungos šalys, Rusija ir Iranas, Sirijos krizėje veikia dar ir slapta teroristinė koalicija, tiesiogiai ar netiesiogiai palaikanti IV. Teikdama teroristams PZRK ir garsėdama savo oficialių asmenų pareiškimais Ukraina įrodė, kad ji yra teroristinės koalicijos dalyvė ir kelia pavojų visam pasauliui — juk ukrainietiški pernešamieji zenitiniai raketų kompleksai gali numušti ne tik Rusijos, bet ir, pavyzdžiui, amerikiečių naikintuvus.

Akivaizdu, kad slaptosios teroristinės koalicijos dalyvė yra Turkija, formuojanti terorizmo ekonomiką, perkanti iš IV naftą, teikianti smogikams humanitarinę pagalbą, gydanti juos savo pasienio karo ligoninėse. Numušdama Rusijos bombonešį Turkija galutinai įrodė esanti antiteroristinėje koalicijoje dviguba agentė.

Pagrindinė strateginė priežastis, dėl ko Turkija numušė Su-24, — noras pakenkti Rusijai, Iranui ir Vakarams solidarizuotis kovoje su „Islamo valstybe“, o Turkija – NATO narė, todėl turi teisę reikalauti, kad, iškilus konfliktui su Rusija, sąjungininkai ją apgintų. Ir nenuostabu, kad bjaurią provokaciją įvykdę turkai nuskuodė paramos pas NATO, lyg tai Rusija būtų numušusi turkų lėktuvą, o ne Turkija Rusijos. Turkijai labai reikia, kad Turkijos-Rusijos konfliktas taptų naujos Rusijos ir Vakarų priešpriešos pradžia.

O to reikia ne tik Turkijai. NATO sudėtyje yra visa grupė šalių, kurios siekia provokuoti konfliktus tarp Rusijos ir Vakarų. Į šią grupę įeina ir Pabaltijo šalys, pareiškusios atsisakančios dalyvauti kartu su Rusija bet kurioje antiteroristinėje koalicijoje. Tą pačią savaitę Latvijos užsienio reikalų ministras Edgar Rinkevič pareiškė, kad jo šalis solidarizuojasi su Turkija, o NATO šalys privalo ją paremti. Na, o numušti Rusijos lėktuvą turkai esą turėjo pagrindo.

Atsižvelgiant į minėtą IV video kreipimasį, kuriame islamo fanatikai žada „karo ugnyje sudeginti“ savo sąjungininkus ukrainiečius ir pabaltijiečius, solidarizavimas su „Islamo valstybe“, jos rėmimas arba pritarimas Turkijos veiksmams — neabėjotina savižudybė.

Tos šalys, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai palaiko ekstremistus, siekiančius neleisti susivienyti kovojančioms prieš juos jėgoms, — tampa mirtininkėmis, šachidėmis, norinčiomis susprogdinti Rusija ir pasiruošusiomis pačioms žūti. Jos parduoda „Islamo valstybei“ ginklus, demonstratyviai atsisako dalyvauti antiteroristinėje koalicijoje ir tokiu būdu faktiškai pasaulyje tampa sąjungininkėmis tų žmonių, kurie atvirai skelbia jas galabiusią. O gal jos mano, kad IV už jų diplomatines paslaugas pasigailės ir nepasiųs savo galvažudžių žudyti Vilniaus arba Talino gyventojų? Veltui: religinis ekstremizmas visada veikia principu „žudykite visus, Viešpats atpažins savus“. Islamo fanatikai gali visai nežinoti, kur yra ta ar kita Lietuva ir kuo ji skiriasi nuo Latvijos. Vis tiek jie visi jiems vienodi: tai visai kito tikėjimo žmonės, kurių paslaugomis galima pasinaudoti, o paskui kaip šunis išnaikinti.

Todėl šiandien Pabaltijo šalys ir prie jų prisijungusi Ukraina bet kuria proga bet kurioje tarptautinėje situacijoje stengamos kenkti Rusijai elgiasi kvailiau, nei bet kada anksčiau. Taikindamos IV, jos jau ne šiaip sau, kaip sako rusai, „senelės piktumui ausis nušalsiu“. Čia jau — „senelės piktumui galvą į sieną persiskelsiu“.

Straipsnis lengvai skaitomas ir kitomis kalbomis: