Apie portalą

Analitinis portalas RuBaltic.Ru pradėjo savo veiklą 2013 metų sausio mėnesį. Jo įsteigimo iniciatoriai – Kaliningrado ir Maskvos mokslininkai, kurie specializuojasi posttarybinės erdvės ir ypač Pabaltijo regiono šalių tyrimuose.

Ypatingas portalo dėmesys Lietuvai, Latvijai ir Estijai neatsitiktinis. Tarptautinė situacija per pastaruosius dešimtmečius išėjo už lygsvaros būsenos ribų. Pasaulis balansuoja tarp naujos tarptautinės architektūros scenarijaus sukūrimo ir nusiritimo į blokų priešpriešą scenarijaus . Šiame kontekste Lietuva, Latvija ir Estija pasireiškia kaip aktyviausios antrojo scenarijaus europietiškame regione rėmėjos. Šią Pabaltijo respublikų veiklą atitinka ir vidaus politiniai procesai, šiuo metu besivystantys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – autoritarinių tendencijų augimas, ekonominės padėties blogėjimas, socialinis degradavimas ir t.t.

Analitinis dėmesys Pabaltijo respublikoms siejamas su tuo, kad šis vystymosi modelis pastaraisiais metais ypač aktyviai peršamas kaimyninėms valstybėms, atsidūrusioms potencialaus konflikto Europoje blokų sandūroje. Šis konfliktogeninis procesas sukuria posttarybinės erdvės šalių vystymosi, euroazijietiškos integracijos plėtros ir dialogo tarp Rusijos ir Europos Sąjungos normalizavimo destrukcijos foną.

Siekdami objektyviai įvertinti aprašomus įvykius, mes stengiamės pasitelkti visų pirma būtent Rusijos mokslo bendrijos ir posttarybinės erdvės šalių atstovus, gretimų posttarybinei erdvei valstybių ekspertus, o taip pat minėtų šalių žurnalistus, stebinčius jų respublikose besivystančius vidinius procesus.

Apgalvota ir savalaikė sudėtingo, kartais prieštaringos sintezės politinių, socialinių ir ekonominių, istorinių ir kultūrinių posttarybinės esrdvės šalių vystymosi faktorių analizė turi pateikti skaitytojui aiškų vykstančių procesų vaizdą, o taip pat skatinti gerų kaimyninių santykių tarp valstybių vystymąsi ir stiprinti tendencijas formuojant Europoje ir pasaulyje naują saugumo architektūrą.Masinės informacijos priemonės pažymėjimą ЭЛ №ФС 77-68154 išdavė Federalinė ryšių sferos, informacijos technologijų ir masinių komunikacijų priežiūros tarnyba (Roskomnadzor) 2016 12 21.

Steigėjas Sergejus Viačeslavovičius Rekeda.