Politika Politika

NATO šalys ieško būdų blokuoti Kaliningrado sritį

 

Lenkijos vyriausybė pareiškė, kad ieško „būdų ir progų“ tam, kad, apeinant Europos reglamentus, blokuoti Rusijos prekybinį susisiekimą su Europos sąjunga. Anksčiau buvo minima, kad ši veikla vyksta glaudžiai ją koordinuojant su Lietuvos vyriausybe, dėl ko pagrindiniu smūgio objektu tampa Kaliningrado sritis, kuri randasi užspausta tarp Lietuvos ir Lenkijos. NATO šalys jau surengė šio, toliausiai į vakarus nutolusio Rusijos regiono oro blokadą, dabar kalbama apie prekinę blokadą. O rytoj Lietuva gali iškelti klausimą dėl sausumos koridoriaus į Kaliningradą uždarymo.

Paskutiniu metu pabėgėliai iš Ukrainos blokuoja vilkikus su rusiškais ir baltarusiškais numeriais prie Baltarusijos – Lenkijos sienos. Dėl šių „aktyvistų“ vilkikų kamštis yra nusitęsęs keletą kilometrų.

Eiliniu reiškiniu tapo vilkikų eilė ir prie Baltarusijos - Lietuvos sienos.

Lenkijos ir Lietuvos valdžia yra patenkintos susidariusia situacija, bet vis vien šio rezultato joms atrodo nepakankama.

Todėl jos gana atvirai pareiškia, kad norėtų organizuoti pilnavertę Rusijos ir Baltarusijos prekybos – transporto blokadą.

Apie tai neseniai pareiškė oficiali Varšuva. „Premjeras Mateušas Moraveckij ne kartą ragino tai padaryti. Bet dėl to, kad ES lygyje nėra vieningos nuomonės, mes ieškome įstatymuose kitus būdus bei progas šios veiklos apribojimui“, - pasakė Lenkijos vyriausybės atstovas spaudai Piotr Miuker apie planus uždrausti Rusijos ir Baltarusijos vilkikams įvažiuoti į Europos sąjungą.

Anksčiau buvo paskelbta, kad logistikos ryšių nutraukimo „būdų ir progų“ su Rusija ir Baltarusija paieška užsiima ir Lietuva, kartu su tuo Vilnius ir Varšuva derina vienas su kita savo veiklą.

Paprastai pasakius, Lenkija ir Lietuva ieško galimybių pradėti izoliuoti Kaliningrado sritį, kuri yra atskirta nuo Rusijos ir užspausta tarp šių dviejų šalių.

Iš visos Sąjunginės valstybės teritorijos būtent toliausiai į vakarus nutolęs Rusijos regionas yra labiausiai pažeidžiamas ir, būtent jis taps pagrindiniu smūgio objektu.  

NATO šalys de-fakto jau atvėrė Kaliningrado srities izoliavimo nuo Rusijos kelią, kai uždarė oro erdvę RF civiliam oro laivynui. Laimei, čia to beveik nepajuto, kadangi yra tiesioginis išėjimas į Baltijos jūrą, ir Rusijos oro laivai gali skristi į Kaliningradą ir iš Kaliningrado aplenkiant Baltijos šalis.

Tačiau Kaliningrado srities kaimynėms to negana, ir jos, nesislėpdamos, aptaria antrąjį etapą – prekybos-transporto blokadą.

Galimas ir trečias etapas – Lietuva uždaro sausumos koridorių iš Kaliningrado į „didžiąją Rusiją“.

Pirmomis dienomis po Rusijos specialios operacijos Ukrainoje pradžios Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė pareiškė, kad Vilnius negali sustabdyti tranzitą į Kaliningrado sritį per savo teritoriją, kadangi tai yra Europos sąjungos lygis, ir laisvas rusų keleivių judėjimas į Kaliningradą – ta sąlyga, su kuria Lietuva buvo priimta į Europos sąjungą

„Kaliningrado tranzitas yra Europos Sąjungos teisės sudėtinė dalis. Tai yra specialus ES susitarimas su Rusijos Federacija. Tikrai norėčiau, kad mes į tokius dalykus nelįstume, nes čia nėra Lietuvos sprendimas. Mes galime uždaryti Lietuvos oro erdvę, bet sprendimas dėl Kaliningrado tranzito yra jau ES sprendimas“,- tada sakė Šimonytė.
Kartu su tuo dėl krovininio automobilių transporto Lenkijos ir Lietuvos valdžia, kaip jos pačios prisipažista, “ieško būdų ir progų” kaip neleisti vilkikus iš Rusijos ir Baltarusijos į Europos sąjungą ir atvirkščiai. Šiuo atveju veikia tas pats principas kaip ir su Kaliningrado tranzitu. Vilkikų pravažiavimas yra kontroliuojamas ES įstatymais ir jį reguliuoti remiantis nacionaline teise, Lenkija ir Lietuva įstodamos į Europos sąjungą atsisakė. Tačiau jos vis vien ieško būdų, kad remiantis jų pačių įstatymais būtų nutraukti pervežimai.

Tokiu būdu, Lietuva, remiantis ta pačia logika, gali surasti būdus, kaip uždaryti sausumos koridorių į Kaliningradą.

Truktelėti šį Rusijos spaudimo svertą – Lietuvos politikų svajonė nuo pat persitvarkymo laikų. Dar Sąjūdžio vadai laikė galimu prispausti Gorbačiovą sprendžiant Lietuvos nepriklausomybės klausimą, užblokavus geležinkelį į RTFSR Kaliningrado sritį. Ir po „nepriklausomybės atstatymo“, metas nuo meto pasirodydavo oficialių Lietuvos asmenų pareiškimai, kad Vilnius gali uždrausti tranzitą į Kaliningrado sritį.

Gali, bet to nedarys. Nors gali.

Suprantant Lietuvos politinės klasės neadekvatiškumą ir nuoširdžią neapykantą Rusijai, netgi nuostabu, kad jie iki šiol neiššovė iš šio, scenoje kabančio šautuvo. Reikalas tame, kad vyresnieji draugai iš NATO ir ES įsako savo lietuviškiems pavaldiniams sumažinti savo uolumą, atsimenant, kad tiesiogine Antrojo Pasaulinio karo priežastimi tapo tos pačios teritorijos, kurioje dabar randasi Kaliningrado sritis, teritorinis izoliavimas ir jos transporto blokada.

O štai Lenkija ir Lietuva, sprendžiant iš jų veiksmų, pamiršta kas yra Dancigo koridorius ir kokį lemiamą vaidmenį jų istorijoje suvaidino Rytų Prūsijos problema. Todėl jie ir imasi veiksmų, nukreiptų į Kaliningrado izoliaciją, visiškai negalvodami apie tai, kad Rusijai tokie veiksmai – iš tos pačios serijos, kaip ir slaptos NATO bazės Ukrainoje.

Na, bet nieko. Artimiausiu metu Rusija jiems tai išaiškins. Ukrainos pavyzdžiu ji įrodė, kad tokius daiktus moka aiškinti suprantamai.

Straipsnis lengvai skaitomas ir kitomis kalbomis: