Politika Politika

„Mes su Amerika“: Lietuvos valdžia reikalauja, kad verslas uždarytų baltarusišką tranzitą

 

Generalinė licenziją, kurią JAV finansų ministerija išdavė savo kompanijoms, idant jos užbaigtų sandorius su „Belaruskalij“, baigiasi gruodžio mėnesio 8 d. Iki šiol neaišku, ar Lietuva vykdys šias sankcijas. Pabaltijo respublikos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis patvirtino, jog Vašingtonas nereikalauja užsienio subjektų nutraukti baltarusiškų trąšų tranzito kontraktus. Bet valdantys konservatoriai vis vien reikalauja tai padaryti, solidarumo su JAV vardan .

Gruodžio mėnesio 8 d. išvakarėse Lietuvos top – valdininkai pasisakė dėl amerikiečių sankcijų „Belaruskaliui“ ir jų taikymo Pabaltijo teritorijoje galimybių.

Pavyzdžiui, susisiekimo ministras Marius Skuodis pažymėjo, jog „dėl JAV sankcijų daug diskutuojama“. Maždaug ta patį pasakė ir vyriausybės vadovė Ingrida Šimonytė.

Į savo išplėstus samprotavimus ji įsigudrino įterpti feiką, į kurį mažai kas atkreipė dėmesį. „JAV sankcijos turi šiokių tokių specifikų, kadangi, skirtingai nuo Europos Sąjungos sankcijų, tų, kurios yra mums įprastos, dėl kurių būna susitariama ES institucijose, yra sankcionuojama įmonė, o ne produktas, ir yra šiokių tokių teisinių niuansų, kuriuos reikia pirmiausia iki galo išsiaiškinti“, – teigė I. Šimonytė.

Informuojame Lietuvos premjerę, jog ES sankcijos „Belaruskaliui“ sankcionuoja kaip tik produktą.

Tarp kitko, ne visą įmonės produkciją, o tik atskiras jos rūšis (konkrečiai, kalį, kurio sudėtyje naudingos medžiagos yra mažiau 40% ir daugiau 62%). Europos Sąjungos 2021m. birželio mėnesio 24 d. vyriausybiniame biuletenyje galima rasti visą trąšų sąrašą, kurias šalims – bendrijos narėms draudžiama importuoti. Žodis „Belaruskalij“ šiame dokumente nė karto nėra minimas.

O štai JAV sankcijos, atvirkščiai, įvestos konkrečiai „Belaruskaliui“. Iki 2021 m. gruodžio mėnesio 8 d. amerikiečių asmenims duotas laikas užbaigti sandorius su šia įmone.

Europietiškos sankcijos – produktui, amerikiečių sankcijos – kompanijai. O pas Šimonytę kažkodėl tai viskas atvirkščiai.

Kaip matyti, šiuolaikinės europietiškos šalies vyriausybei surasti ir perskaityti du paviešintus dokumentus tapo neįveikiamu uždaviniu.

Su tokiais valstybės pareigūnais - „profesionalais“ Lietuva neprapuls...

Dar vienas „minties gigantas“ – Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis – parvirtino, jog „tiesioginės juridinės pareigos įgyvendinti Amerikos sankcijas nekyla“. RuBaltic.Ru analitikos portalas apie tai rašė iš karto po to, kai pradėjo sklisti gandai, jog artimiausiu metu „Belaruskalij“ paliks Klaipėdos uostą.

Situacija galutinai paaiškėjo,kai „Lietuvos geležinkelio“ (LG) generalinis direktorius Mantas Bartuška gavo JAV finansų ministerijos paaiškinimą: „Pokalbio metu mus patikino ir paaiškino, jog esančių sankcijų apimtyje, jei amerikietiški subjektai nedalyvauja tiekimo grandyse, tai sankcijos neveikia“.

Ir visgi, Landsbergio žodžiais tariant, valstybė turi galimybę „savo kompetencijos rėmuose ieškoti išeitį kaip išgirsti strateginių partnerių kvietimą būti solidariais“.

Išvertus iš diplomatų kalbos tai reiškia, jog „Belaruskaliui“ ruošią sanatorijos „Belarusj“ Druskininkuose likimą, kuriai anksčiau Europos Sąjunga paskelbė sankcijas. Formalią finansinę šios įstaigos blokadą organizavo švedų Swedbank. Realiais iniciatoriais buvo šalies vadovybė.

O kaip kitaip paaiškinti tą faktą, jog analogiškai baltarusiškai sanatorijai Latvijoje jokių sankcijų nebuvo?

„Mes gi, kreipėmės ir į kitus bankus, domėjomės galimybe juose atidaryti sąskaitas. Tai SEB Bankas, Medicinos Bankas ir kiti. Jie visi atsisakė, nurodydami, jog dėl mūsų situacijos reikia gauti atitinkamų Lietuvos Respublikos valdžios struktūrų išaiškinimus. Situacija neaiški“, - kalbėjo sanatorijos „Belarusj“ vyr. gydytojas Ilja Epifanovas.

Bendrai paėmus, jau įdirbta schema. Jei koks tai Lietuvos bankas neišsigąs amerikiečių sankcijų „Belaruskaliui“ (o jam baimintis, bendrai paėmus, nereikia), tai „landsbergistai“ su juo padirbės.

Ant jo užpjudys tikrinančias institucijas, organizuos problemas dėl patalpų nuomos, atims svarbius klientus. Ir tada bankas tikriausiai panorės „savanoriškai“ vykdyti amerikietiškas sankcijas.

Nesvarbu apie kokį banką kalbama – norvegų, švedų ar vokiečių. Jo skyrius vis vien veikia Lietuvoje, ir valstybė lengvai gali jį užgniaužti.

Solidarumas su Jungtinėmis Valstijomis – jis toks! Kas nesolidarus, tam bus riesta.

„Kiekvienas tiekimo grandinėje dalyvaujantis juridinis subjektas turi apsispręsti, ar jis sudarinės sandorius, ar ne. Iš esmės sankcijų įgyvendinimas priklauso nuo paties subjekto sprendimo“, – sako Landsbergis. Ir Lietuvoje valdantys konservatoriai, žinoma, pagelbės priimti “teisingą” sprendimą.
Tai liečia ne tik bankus – dar yra valstybės geležinkelis ir Klaipėdos uostas. Su visais logistinės grandinės, kuria vyksta baltarusiškų trąšų tranzitas, dalyviais URM tikriausiai pakalbės ir viską paaiškins.

Pats laikas Lietuvoje įsteigti TSKP CK ideologijos skyrių. Darbo jam pakaks!

„ Stambiausios JAV sankcijos įvedimo nusikalstamam Lukašenkos režimui išvakarėse Seimo užsienio reikalų komiteto nariai balsų dauguma vienareikšmiai pareiškė: mes su Amerika. Mes turime nedelsiant sustabdyti trąšų tranzitą vardan solidarumo su JAV, kuri gina mūsų ir mūsų kaimynų, ir baltarusių laisvę“, - sakė Lietuvos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis.

Anekdotiška situacija. Pradžioje Lietuvos susisiekimo ministras paskelbė, jog gruodžio mėnesį baltarusiškų trąšų tranzitas bus sustabdytas. Vėliau paaiškėja, jog nėra jokio teisinio pagrindo tranzito sustabdymui.

Bet valdančiosios partijos atstovai vis vien siekia savo: „Belaruskalij“ reikia išvyti iš Klaipėdos uosto! Jei Amerikoje kas nors nusičiaudėjo, tai Lietuvoje būtinai reikia pasakyti: „Į sveikatą“.

Duok Dieve, Amerika išgirs ir atsakys keliais švelniais žodžiais. Paslaugaus pakaliko nereikia nieko prašyti – jis ir pats žino, ko laukia ponas.


Straipsnis lengvai skaitomas ir kitomis kalbomis: