Politika Politika

Baisus Lietuvos sapnas išsipildė: Rusijos karinės pajėgos pasiliks Baltarusijoje

 

Rusijos karinės pajėgos pasiliks Baltarusijos teritorijoje, Rusijos – Baltarusijos karinės pratybos „Sąjunginis ryžtas – 2022“ bus tęsiamos. Šią informaciją patvirtino Baltarusijos Respublikos Generalinis štabas, kuris tokį sprendimą paaiškina įtempta geopolitine situacija regione. Lenkijos ir Pabaltijo šalių įprotis bet kokioje situacijoje remti Rusijos ir Vakarų santykių paaštrėjimą, padarė taip, kad jų ilgametis košmaras tapo realybe: Rusijos tankai po pratybų Baltarusijos teritorijoje pasiliks NATO rytų pasienyje.

„Augant kariniam aktyvumui greta Sąjunginės valstybės išorės sienų ir paaštrėjus situacijai Donbase: Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos prezidentai nusprendė pratęsti Sąjunginės valstybės reagavimo pajėgų parengties patikrinimą.“, - vasario 21 d. ryte pranešė Baltarusijos Respublikos Generalinio štabo viršininkas, generolas – majoras Viktoras Gulėvičius.

Oficialus Minskas pabrėžia, kad pratęsti Rusijos – Baltarusijos pratybas buvo nuspręsta dėl įtemptos karinės – politinės situacijos regione.

„Pajėgos ir priemonės, kurios buvo dislokuotos Rytų Europos regione, tame tarpe greta Baltarusijos Respublikos valstybės sienos, yra vienas iš faktorių, kurie įtakoja tolimesnei situacijos raidai“, - kalba Gulėvičius. – „Baltarusijos Respublika turi teisę reikalauti atitraukti nuo Baltarusijos Respublikos ir Sąjunginės valstybės sienos JAV karinių pajėgų bei atskirų šalių – NATO narių sudarytas grupuotes, ir užtikrinti karinių pajėgų išvedimo verifikaciją“.

Pažymėtina, kad kalbama išskirtinai apie Baltarusijos užsienio ir gynybos politiką. No pat pradžių ir iki šios dienos.

Minskas buvo karinių pratybų „Sąjunginis ryžtas – 2022“ ir Rusijos karinių pajėgų įvedimo į Baltarusijos teritoriją iniciatoriumi. Dabar gi Minskas skelbia, kad manevrai bus tęsiami ir Rusijos pajėgus liks Baltarusijos teritorijoje. Ir vėl gi, Minskas sukelia karinių – politinių blokų susidūrimo grėsmę, kaip tokio sprendimo pagrindą: galutine prieškarinės situacijos Rytų Europoje priežastimi vadina NATO plėtrą į rytus.

Maskva šią situaciją iš viso nekomentuoja. Tikriausiai, kad neapkaltintu „Baltarusijos „okupavimu“.

Nors netgi Pabaltijyje priėjo prie sau skausmingos išvados, kad esant blokinio susidūrimo sąlygoms, pati Baltarusija padarė galutinį geopolitinį pasirinkimą Rusijos naudai, ir reikalauja už tai įvesti Minskui naujas sankcijas.

„Baltarusija leidžia Rusijai panaudoti savo teritoriją kariniams veiksmams, tiksliai taip pat mes turime kalbėti apie sankcijas Baltarusiškam režimui“, - sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Tarp kitko, apie „Rusijos okupavimą Baltarusiją“ Landsbergis taip pat pasakė. Vienas kita neigiantys pasisakymai, bet kurgi profesionaliems Pabaltijo rusofobams be „okupavimo“. „Esame priversti pripažinti, kad tai, ką mes matome, - tai labai lėtas Baltarusijos teritorijos ir valstybės okupavimas“, - pasakė Lietuvos URM vadovas.

Iš tikrųjų Vilnius bei kitos Baltarusijos kaimynės – NATO šalys priverstos pripažinti, kad jų ilgametis košmaras tapo realybe: rusų tankai, pasibaigus pratyboms Baltarusijos teritorijoje pasilieka Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos pasienyje.

Tarp kitko nurodytos šalys savo baisų sapną pačios pavertė realybe. Nuo įstojimo į NATO laikų visa jų tarptautinė politika buvo nukreipta į Rusijos ir Vakarų santykių paaštrinimą.

Šios šalys savo „nepalenkiama pozicija“ padarė beveik neįmanomu sureguliuoti tuos fundamentalius prieštaravimus, kurie Rytų Europoje susikaupė tarp Rusijos ir Vakarų, diplomatijos ir derybų būdu. Jie tapo Vakarų tradicijos sureguliuoti klausimus su Maskva diplomatijos ir derybų būdu griovimo instrumentu.

Tokio požiūrio rezultatu tapo NATO plėtra į Rytus ir amerikietiškų tankų atsiradimas greta Sankt-Peterburgo ir Kaliningrado.

Tačiau bet koks bumerangas visad sugrįžta atgal.

Tokiu būdu, ir pas juos neapibrėžtą laiko tarpą rusiški tankai stovės greta Vilniaus.

Straipsnis lengvai skaitomas ir kitomis kalbomis: