Politika Politika

Lietuvos žiniasklaida siūlo žudyti kitaminčius

Vaizdo šaltinis: rubaltic.ru
 

Vienoje didžiausių Lietuvos žiniasklaidos priemonių išspausdinta instrukcija apie „kolaborantų neutralizavimo“ Lietuvoje metodus. Šaulių sąjungos nariai siūlo susidorojimo su šalies „penktąja kolona“ metodus prasidėjus karo veiksmams: kitaminčius rekomenduojama gąsdinti, daužyti jų langus, deginti namus, naikinti turtą, persekioti artimuosius bei šeimos narius ir t.t. — galop, fiziškai sunaikinti. Atsižvelgiant į tai, kad šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė kadaise pareiškė, kad Rusija Lietuvą užpuolė ir karas vyksta, tokia instrukcija reiškia, kad Lietuvos kitaminčiai jau dabar gali sulaukti iš vietinių „patriotų“ pusės represijų ir niokojimų.

„Ko gero, reiktų atskirti du esminius tikslus. Pirmas – kolaborantą įbauginti, priversti jį nevykdyti priešiškos veiklos. Antras – visiškai sunaikinti“, — pokalbio metu samprotauja Lietuvos šaulių sąjungos parengimo centro instruktorius dimisijos majoras Albertas Daugirdas ir snaiperis Šarūnas Jasiukevičius. Šį pokalbį paviešino antrasis pagal apimtis Lietuvos portalas 15min.lt.

Šaulių patarimai: kaip neutralizuoti kolaborantus?Pagal instrukciją, pirmasis kovos su „penktąja kolona“ būdas — psichologinis spaudimas. „Paprasčiausiai įmesti laišką į pašto dėžutę. Adresuotą konkrečiam asmeniui su konkrečiais reikalavimais. Būtina nurodyti terminą iki kada turi nutraukti kenkėjišką veiklą. Parašyti, kokios sankcijos numatytos. Galima įspėti kelis kartus. Po pirmojo įspėjimo atlikti kokius nors veiksmus, kurie buvo išdėstyti pirmajame įspėjime“, — teigiama Lietuvos „patriotams“ skirtose rekomendacijose.

Jeigu laiškai su grąsinimais nepadėjo, būtina imtis pilnaverčių persekiojimų. O veiklą reikia plėsti: „Jei tai (grąsinantys laiškai — RuBaltic.Ru pastaba) neefektyvu, tuomet galima imtis kitų veiksmų – padeginėjimo, langų daužymo, turto naikinimo“. Pasak Lietuvos šaulių sąjungos nuomonės, labai efektyvi priemonė — žeminantys užrašai. „Ant kolaboranto turto, automobilio, namo. Išjuokiantys, niekinantys užrašai. Dažniausiai tokius grasinimus bandoma nuslėpti, todėl pakartotinius geriau „įteikti“ viešai. Pavyzdžiui, kartu su plyta per darbovietės langą. Tuomet apie tai sužinos daugiau kolaboruojančių asmenų. Jie taip pat bus įbauginti. Be to, įvykdžius grasinimą, kitiems kolaborantams bus rimtas signalas“, — rekomenduoja Albertas Daugirdas ir Šarūnas Jasiukevičius.

Jei ir viešas persekiojimas su turto sunaikinimu nepadės „neutralizuoti kolaborantų“, lieka „sunkioji artilerija“ — kitaminčio artimųjų persekiojimas.

„Kad ir kas sakytų, kad tai nemoralu, bet tai veiksminga“, — 15min.lt portale samprotauja Šaulių sąjungos aktyvistai. „Įbauginta žmona turės gerokai didesnį poveikį nei dešimt grasinamųjų laiškų. Paprastas pokalbis su žmona, paaiškinant, kad jei vyras nenutrauks veiklos, tuomet jūs ir jūsų vaikai nukentės. Galima raštelį įteikti vaikui, kad perduotų. Dažnai kolaborantai savo artimuosius stengiasi slėpti, kaip ir kovotojai. Labai efektyvu kolaborantui atsiųsti jo artimųjų nuotrauką. Geriau su kovotojais greta. Jam bus rimtas signalas, kad jo šeima nėra saugi. Galima gauti informaciją, kur išvežta šeima, ir ją surasti. Po pirmų mandagių perspėjimų, jei jis tokios kalbos nesupras, galima gerokai prikulti“, — sako Daugirdas ir Jasiukevičius.

Visa tai, jų manymu, — „lengvo moralinio poveikio formos“. Tokia lengva forma — ir fizinis „kolaboranto“ žmonos prievartavimas. „Kitas veiksmingas būdas yra viešoje vietoje pririšti prie gėdos stulpo su užrašu ant kaklo. Efektyviau nuogą. Arba nuogą išmesti iš automobilio viešoje vietoje. Irgi su užrašu po kaklu. Be abejo, reikia nepamiršti šių vaizdų nuotraukų išplatinti socialiniuose tinkluose. Ypač skausminga moraliai“.

Kaip kraštutinė poveikio priemonė siūlomas fizinis „kolaboranto“ sunaikinimas.

15min.lt patalpinta instrukcija neva aprašo partizaninių veiksmų Lietuvos karinės okupacijos sąlygomis metodiką. Tačiau instrukcijos autoriai, vardindami „kolaborantų neutralizavimo“ priemones, nesuvokiamu būdu siūlo kovoti su pastaraisiais pasitelkiant valdžią (negi okupacinę?).

„Jei grasinimo veiksmai neduoda efekto, tuomet reikia pereiti prie griežtesnių argumentų – fizinių bausmių – laisvės atėmimo. Būtina parodyti, kad bus imtasi vis skaudesnių priemonių“, — tvirtina Šaulių sąjungos nariai, pabrėždami, kad prieš nelojalius gyventojus būtina inicijuoti „valymus, kratas ir areštus“. Tik kaip lietuviškieji „patriotai“ inicijuos kratas ir areštus: juk nusimato, kad jie bus ne kolaborantai, o kovotojai prieš kolaborantus?

Atsakymas akivaizdus.

Viename didžiausių Lietuvos interneto portalų patalpinta instrukcija siūlo būdus kovos su šiandieniniais „vidaus priešais“: kitaminčiais, nepritariančiais dabartinės Lietuvos vadovybės politiniam kursui.

Apeliavimas į karo laikmetį nieko neturi apgauti — per pastaruosius du su puse metų Lietuvos valdžia įtikino nemažą gyventojų dalį, kad jie jau gyvena karo stovio sąlygomis. Netrukus sukaks metai isteriškam Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės pareiškimui, kad Rusija Lietuvą jau užpuolė ir karas vyksta (!). Tokie pareiškimai Lietuvos vadovybei lojaliems ekspertams — tik garsi, vidaus vartotojui skirta politinė retorika. Tačiau tam „vidaus vartotojui“, nacional-konservatyviam lietuviškam elektoratui „raudonosios Dalios“ žodžiai — oficialus kursas ir veiklos vadovas.

O jei karas prieš Lietuvą jau vyksta, tai ir „vidaus priešai“, „okupantų pagalbininkai“ ir „penktoji kolona“ — ne propagandiniai šūkiai, o reali grėsmė.

Atitinkamai, ir kovos su jais instrukcija, kurią Šaulių sąjunga patalpino vienoje stambiausių Lietuvos žiniasklaidos priemonių, — reali veiklos vadovė.

Lietuvos šaulių sąjunga — ypatingas sukarintas Lietuvos karinių pajėgų dalinys, kurio paskirtis — formuoti gyventojų įgūdžius partizaninio karo sąlygomis. Formaliai — savanoriška visuomeninė organizacija, jungianti akylesnius ir besiruošiančius atremti karinę agresiją „patriotus“. Tačiau finansuoja šaulius valstybės biudžetas, ir todėl jie tampa gretavalstybine valdžią remiančia struktūra.

Tokia pat išvada peršasi ir apie „kolaborantų neutralizavimo“ pokalbį, patalpintą 15min.lt: viename pagrindinių Lietuvos žiniasklaidos portalų, remiančių valdžios pastangas, o formaliai esančių nepriklausomais. Kartu su Šaulių sąjunga skandalo centre atsidūrė ir 15min.lt: pastovus šio portalo autorius Dovydas Pancerovas su pasididžiavimu patvirtino daugybės gandų realybę, kad jis dirba Lietuvos spectarnybų labui.

Priminsime, kad Pancerovas išgarsėjo persekiodamas nepriklausomas žiniasklaidos priemones, kaltindamas jas „antivalstybine ir propagandine veikla“, puldamas Lietuvos mokslininkus už tai, kad jie vyksta į Rusijos mokslinius renginius (tai jis pateikė beveik kaip Tėvynės išdavystę), ragindamas atimti bėglio statutą iš opozicinio žurnalisto Anatolijaus Šarijaus ir išduoti jį kaip dovaną Ukrainos sąjungininkams. Dabar gi jis dar patvirtina, kad už jo veiklos 15min.lt stovi Valstybės saugumo departamentas.

Iš agresyviausiai nusiteikusių politikų, jų tarpe esančių šalies aukščiausioje politinėje vadovybėje, spectarnybų ir kitų jėgos struktūrų, valdžiai artimų pusiau kariškų pilietinių organizacijų ir valdžiai paklusnios žiniasklaidos Lietuvoje sukurta infrastruktūra tikslu organizuoti masiškas represijas, žudynes ir kitas kitaminčių gąsdinimo kampanijas, kurios, esant tam isterijos laipsniui, kurį pastaraisiais metais Lietuvos visuomenėje sukūrė valdžia, gali suliepsnoti bet kuriuo momentu.

ir tai vyksta ne Hitlerio Vokietijoje prieš „krištolo naktį“. Ir ne Sirijoje ar Irake, kuriuos kontroliuoja „Islamo valstybės“ (RF uždrausta teroristinė organizacija) banditai. Tai vyksta 2016 metais Europos šalyje. Taigi kol Lietuvoje nebus sukvailiota „krištolo nakties“ pavyzdžiu, visi perspėjimai dėl dabartinių visuomeninių-politinių santykių taip ir bus vadinami vien tik „rusiška propaganda“. 

Straipsnis lengvai skaitomas ir kitomis kalbomis: