Politika Politika

Jurijaus Melio gatvė: naujas Lietuvos konsulato adresas taps kampanijos prieš Lietuvą pradžia

Vaizdo šaltinis: ruwest.ru
 

Iniciatyva pavadinti gatvę, kurioje Kaliningrade darbuojasi Lietuvos generalinis konsulatas, Jurijaus Melio vardu nuskambėjo diskusijų klubo RuBaltic.Ru posėdžio metu ir susilaukė rezonanso regiono informacinėje erdvėje. Kaliningrado politikai ir visuomenės veikėjai palaiko idėją Proletarų gatvę pavadinti Jurijaus Melio vardu, tačiau pabrėžia, jog Lietuvos konsulato adreso pakeitimas turi tapti pirmąja ir kol kas švelnia priemone, perspėjančia Lietuvos valstybę, jei ji paskelbs kaltinamąjį nuosprendį akivaizdžiai nekaltam Rusijos piliečiui.

Iniciatyvą Proletarų gatvę pavadinti Jurijaus Melio vardu pateikė Kaliningrado srities dūmos deputatas, Kaliningrado jūrų prekybos uosto direktorių tarybos pirmininkas Andrejus Kolesnikas.

„Būtina Proletarų gatvę, kurioje name 133 darbuojasi Lietuvos konsulatas, pavadinti Jurijaus Melio vardu. Tegul jie ten pasimuisto, — pareiškė Kolesnikas diskusijų klubo RuBaltic.Ru posėdžio metu, kuriame buvo aptariamas Lietuvos politinio kalinio likimas. — Lai pagyvens Jurijaus Melio gatvėje. Tai reikalinga, kad žmonės neužmirštų, ką padarė, ir kiekvieną kartą, ateidami į darbą, suprastų, kad mes neužmiršime tų niekšiškų poelgių.“

Kolesniko pasiūlymas sukėlė Kaliningrade ažiotažą: jį citavo stambiausios regiono žiniasklaidos priemonės. Iniciatyvą su savo išlygomis ir pasiūlymais palaikė vietos politikai ir visuomenininkai.

„Žinoma, pritariu. Kodėl gi, pagaliau, ne? Mes turime priminti mūsų lietuviškųjų brolių — kaimynų valdžioms, kad jos negerai elgiasi. Lai tas jiems kasdien primins jų niekšybę. Todėl kad ta Lietuvoje siaučianti savivalė ir Jurijui Meliui gresiantis susidorojimas neturi likti be atsako“, — RuBaltic.Ru pareiškė Kaliningrado dūmos deputatas, srities regioninio LDAALR (ДОСААФ — Laisvanoriška draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti) skyriaus pirmininkas Olegas Urbaniukas.

Ir tuo Lietuvos generalinio konsulato veikla Jurijaus Melio gatvėje turėtų tapti prmuoju ir kol kas dar švelniu žingsniu komplekse priemonių prieš oficialųjį Vilnių, jeigu Lietuvos teisėjai ir prokurorai paskelbs kaltinamąjį nuosprendį akivaizdžiai nekaltam Rusijos atsargos karininkui.

„Aš manau, jog kiekvienas turi atsakyti už savo veiksmus. Jeigu tų tolimų Vilniuje įvykių metu buvo nužudyti žmonės, tai atsakyti turi tas žmogus, kuris tiesiogiai juos nužudė arba įsakė nužudyti. Tačiau jokiu būdu ne tas žmogus, kuris sėdėjo savo tanke ir nieko nenužudė bei nesuluošino.Jei netgi įsivaizduoti, kad Melis pažeidė Lietuvos (tuo metu tarybinį) įstatymą, tai jis jau su kaupu sumokėjo beveik penkerių metų kalinimu Lietuvos kalėjime, ir tokia visas ribas viršijanti nuoskauda, kaip žinia, kelia pasipiktinimą“, — RuBaltic.Ru portalui baudžiamąjį Jurijaus Melio persekiojimą komentavo Kaliningrado srities žmogaus teisių įgaliotinis Vladimiras Nikitinas.

Jurijaus Melio bylos aplinkybės išties kelia pasipiktinimą.

Lietuvos teisėjų ir prokurorų veiksmai kaliningradiečio atžvilgiu — pasityčiojimas iš jurisprudencijos pagrindų, kurie teisės fakultetuose, kaip valstybės teorija ir teisė, dėstomi pirmakursiams.

Pirma, Rusijos kariuomenės atsargos pulkininkas už 1991 metų įvykius teisiamas pagal 2000 metų Lietuvos Baudžiamąjį kodeksą ir jo pataisas, priimtas 2010 metais specialiai dėl „Sausio 13-osios bylos“.

Antra, Melis, kurio Lietuvos prokuratūra lyg ir nekaltina ką nors nužudžius arba sužeidus, tampa atsakingu už 14 žmonių žūtį todėl, kad jis buvo vienu iš šimtų tarybinių kariškių, pasiųstų užimti strateginius Vilniaus objektus. Kolektyvinės atsakomybės principas šiuo atveju — viduramžių absurdas.

Trečia, kaltinimo neadekvatumas. Rusijos pilietis teisiamas pagal straipsnį „kariniai nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui“ ir reikalauja 16 metų kalėjimo už tai, kad 1991 metų sausio 13-osios naktį jis iš tanko triskart šovė tuščiomis ir švietė žibintais.

Ką jau kalbėti apie tokias praeities „smulkmenas“, kad Jurijus Melis kalinamas beveik 5 metus, tuo metu kai pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos normas žmogus be nuosprendžio negali būti kalinamas virš 3 metų? Ką jau kalbėti apie moralinę klausimo pusę, kai vietoj teismo Gorbačiovui, įsakiusiam įvesti į Vilnių kariuomenės dalinius, „karaštutiniu“ daromas sunkiai sergantis atsargos karininkas, vykęs Lietuvon vaistų nuo diabeto?

Todėl Jurijaus Melio gatvė Kaliningrade — ne vienintelė ir toli gražu ne pagrindinė poveikio Lietuvai priemonė: tuo atveju, jeigu „Sausio 13-osios byloje“ bus paskelbtas kaltinamasis nuosprendis, ši priemonė taps rimtos kampanijos prieš Lietuvos valstybę pradžia, kurios eigoje bus pasinaudota daug griežtesniais metodais.

„Aš palaikau pervardinimą gatvės, kurioje darbuojasi Lietuvos konsulatas, į Jurijaus Melio gatvę kaip vieną iš spaudimo Lietuvai elementų, — RuBaltic.Ru pareiškė visuomeninės organizacijos „Blaivios kartos“ prezidentas Valerijus Nesterovas. — Būtina visomis priemonėmis siekti Melio išlaisvinimo. Aš palaikau visas priemones, kurios buvo siūlomos jūsų diskusijų klubo posėdžio metu: neišduoti Lietuvos piliečiams vizų, įvesti embargą visoms lietuviškoms prekėms, nieko nepirkti iš Lietuvos ir nieko jai neparduoti. Viską darykime, kad tik ištrauktumėme Jurijų Melį. Mes turime už tai kovoti, nes jis ten bus numarintas.“

2017 metais Rusijos tyrimų komitetas iškėlė baudžiamąją bylą 26 Lietuvos teisėjams ir prokurorams, kurie atsakingi už Jurijaus Melio persekiojimą. Jie kaltinami pagal straipsnį „baudžiamosios bylos iškėlimas akivaizdžiai nekaltam asmeniui“.

Tai būsimų Maskvos veiksmų pradžia. Šiuo metu aptariamas klausimas dėl Lietuvos prokurorų paieškos tarptautiniu mastu, baudžiamosios 1991 metų sausio 13-osios įvykių Vilniuje bylos iškėlimas Rusijoje, baudžiamosios bylos iškėlimas Dėdulei Landsbergiui ir jo bendrams.

Jurijaus Melio gatve Kaliningrade Lietuvos valdžios už savo neteisėtus veiksmus neatsipirks.
Straipsnis lengvai skaitomas ir kitomis kalbomis: