Politika Politika

„Energetinė nepriklausomybė“ praėjus 30 metų: Lietuva pasiryžo galutinai išeiti TSRS

 

Po 30 metų „nepriklausomybės“ Lietuva pagaliau visgi pasiryžo truputi išeiti iš TSRS. Nenustebkite, elektros energetikos atžvilgiu Lietuva (kartu su Latvija, Estija ir Baltarusija) kaip buvo prieš 30 metų TSRS sudėtyje, taip ten ir randasi.

Dabar prieš keletą dienų Nepriklausoma Lietuva paskelbė, jog „sumažina elektros tinklų pralaidumą per sieną su Baltarusija“. Kodėl, staiga, taip? Ir svarbiausiai: kame šaknys?

Pasakoju: iki šio laiko buvusios TSRS teritorijoje veikia BRELL energetinis žiedas.

Tai iš pirmųjų Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos pavadinimo raidžių sudaryta abreviatūra. Energetinis žiedas buvo sudarytas dar 1950-60-aisiais metais TSRS, kurios sudėtyje pilnateisiais nariais buvo visos išvardintos „laisvosios respublikos“.

Tiems, kurie ne viską supranta apie elektros energetiką, išaiškinu. Bendros energetinės sistemos idėją dar 1920 metais iškėlė didysis inžinierius – revoliucionierius, Lenino bendražygis Glebas Kržižanovskis Maksimilianovičius. Ši idėja buvo realizuota įžymiame GOELRO (rusiška "Valstybinės Rusijos elektrifikacijos komisijos" abreviatūra) plane.

Plano esmė: visas TSRS elektrines sujungti į vieną tinklą

Prasmė: ir metų laike ir paros laike elektra vartojama labai netolygiai (ir tada ir dabar). Įvairiose vietose krūvis tai didėja, tai krenta. Greitai keisti gaminamos elektros kiekį elektrinės negali, jos inertinės.

Bet jei visas esančias elektrines sujungti į bendrą tinklą, per visą kontinentą nutiesti elektros perdavimo linijas iš šiaurės į pietus ir iš vakarų į rytus – tada šios elektrinės gali vieną kitą palaikyti bei papildyti.

Pavyzdžiui, Urale žmonės keliasi į darbą 4 valandą ryto Maskvos laiku, įjungia šviesą, šildo vandenį, ir ten krūvis išauga keliais kartais – tada jiems elektros tiekimą laidais padidina dar miegančios Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSR.

O vakare, kai Uralas jau miega, jo elektrinės energijos pertekliumi dalinasi su Pabaltijo šalimis.

Taigi, buvusios TSRS energetika, pradedant nuo 1920-ųjų metų, buvo kuriama remiantis tokiais principais.

Pastebėsiu: netgi šiuolaikinėje JAV nėra bendros energetinės sistemos. Neseniai buvę Teksase ir Kalifornijoje „blekautai“ yra susiję, būtent su tuo, jog paramą elektros energija iš kaimyninių valstijų ten organizuoti nėra įmanoma. Jų energetikos sistema – ne „susisiekiantieji indai“.

Šiuolaikinėje Europos sąjungoje yra bendras parlamentas, bendras NATO karinis blokas ir bendros LGBT pasididžiavimo eitynės, bet, štai, bendro energetikos žiedo iki šio laiko ten nėra.

Savo laiku pas juos nebuvo genialaus inžinieriaus – revoliucionieriaus Glebo Kržižanovskio.

1950-1960-aisiais metais TSRS baigė statyti tą patį BRELL žiedą, kuris sujungė į bendrą sistemą visą europinę TSRS teritorijos dalį. Pabaltijyje energetikos reikalus TSRS iš viso tvarkė labai rimtai.

Lietuvoje pastatė dvejus atominius reaktorius (galingiausius Europoje) – Ignalinos AE, tris galingas hidroelektrines ant Dauguvos upes Latvijoje, keletą gerų skalūnais (akmens anglies atmaina) kūrenamų elektrinių Estijoje. Plius dar dešimtys dujomis kūrenamų elektrinių įvairiuose vietose, nuteisiant ten vamzdynus rusiškom dujom.

Jos visos buvo sujungtos į vieną sinchroniškai veikiantį tinklą. Ir dar prijungtos prie Baltarusijos ir pačios didžiosios Rusijos.

Visa tai veikė puikiai ir efektingai. Pavasarį, kai Dauguvoje būdavo daug vandens, jos elektrinių turbinos sukosi visu pajėgumu, lietuviška AE dvejoms-trejoms savaitėms sustodavo branduolinio kuro perkrovimui. Regione ir be jos elektros buvo pakankamai. Jei būdavo jos stygius – žvalius rusiškus elektronus atsiųsdavo Leningrado ir Smolensko AE. Trumpai tariant, viskas veikė sklandžiai ir suderintai.

Iš dabar, draugai, pagalvokite, ant kiek kieta buvo, iškelta dar 1920 metais, GOELRO plano idėja

Praėjo šimtas vieneri metai, TSRS, kaip politinė struktūra, subyrėjo prieš 30 metų, o Lenino idėjos veikia iki šiol. Lietuva, Latvija, Estija, Baltarusija ir pati Rusija energetikos atžvilgiu, vis dar randasi tenai – Tarybų Sąjungoje.

Iki šiol jų elektrinių turbinos sukasi ne tik vienu dažniu (50 Hercų į sekundę), bet sinchronizuotos pagal fazę. Kas yra „fazė“ – tai kada šimtai paminėtų Bendrojo energetikos žiedo šalių turbinų sukasi sinchroniškai, nei vienu laipsniu ne atsilikdamos ir ne aplenkdamos viena kitą. Tokia sistema daug ko verta...

Pabaltijo „ežiukai“ iki šio laiko vis raudoja, bet jau 30 metų kaip kremta „tarybinį kaktusą“. Išeiti iš energetinės priklausomybės subyrėjusio TSRS jie ir dabar nėra pasiruošę.

Iki šių dienų bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetinės sistemos dispečeriai mokosi prakeiktą rusų kalbą, idant bendrauti su Maskva dėl dažnio ir fazės sinchronizavimo.

Rusijos dispečeriai kalbėti jų vietinėmis kalbomis nenori, bet jiems to ir nereikia. Pas Rusija savos energijos – kiek tik nori.

O Lietuvoje liūdna. Ignalinos AE jie, reikalaujant Europos sąjungai, 2009 metais

gėdingai uždarė.

Buvusi turtingiausia su atomine elektrine, dabar Lietuva – pati skurdžiausia elektros energijos požiūriu šalis.

Bet ir Estijoje ne viskas tvarkoj. Europa su savomis gretomis-tumbergomis reikalauja, kad estai uždarytų savo ne košerinės, skalūnais kūrenamas elektrinės.

O štai pilnateisis BRELL dalyvis „batka“ Lukašenka, padedant „Rosatomui“, šiais metais paleido tą patį, nuo ko Lietuva savanoriškai atsisakė prie 12 metų – savo galingą atominę elektrinę. Ir akivaizdžiai, kaip pasityčiojimą, ją įjungė į bendrąjį BRELL žiedą.

Pas lietuvius – mentalinis skausmas.

Jie savo AE uždarė – j baltarusiai, atvirkščiai, atidarė.

Uždarytoji Lietuvos AE stovėjo palei siena su Baltarusija, o naują Baltarusijos AE įžūliai stovi prie sienos su Lietuva. Tarp kitko, tokio pat galingumo.

Šachmatuose tai vadinama „rokiruotė“. Lietuviai 10 metų baisiai kovojo su baltarusiška AE, visuose eurokomisijose klykė – neleiskite baltarusiams statyti savo AE! Nieko nesigavo, Baltarusijos AE pradėjo veikti.

Elektros energiją lietuviai brangiai perka pas kaimynus. Dabar pagrindinė lietuviška svajonė: kad tik ne pas baltarusius!

Bet reikalas tame, jog tada jiems teks pastatyti „elektronų muitinę“, kad griežtai sekti: kokie elektronai kerta jų sieną BRELL žiedu.

Laisvi elektronai iš latviškų hidroelektrinių, laisvi elektronai iš estiškų, skalūnais kūrenamų elektrinių ar totalitariniai elektronai - iš Baltarusijos AE?

Tai sudėtingas uždavinys. Dar nei vienas Nobelio premijos už pasiekimus fizikoje laureatas nesurado būdo, kaip atskirti „laisvės elektronus“ nuo „totalitarizmo elektronų“. Netgi, dabar Lietuvoje gyvenanti, lietuvių priglobta „Laisvos Baltarusijos prezidentė, nominuota Nobelio Taikos Premijai –Svetlana Tichonovskaja, nesugebės atskirti vieną elektroną nuo kito.

Tokiam atvejui paskutiniu metu lietuviai apribojo totalitarinių elektronų skaičių iš Baltarusijos į Lietuvą, sumažindami „pertekėjimo“ galingumą tarp bendrų energijos tinklų... Bet elektronai – jie tokie. Teka laidais – BRELL žiedu kur tik nori.

Na, tekės netiesiogiai– tai ir žiedu pertekės – per Latviją arba Estiją, ar dar iš kažkur.

Sutinkamai su „potencialų skirtumu“. Kur žemesnis potencialas – ten elektronai ir teka. Tai fizika.

O Lietuvos potencialas dabar (kaip politinis, taip ir energetinis, taip ir bendrai) – žemiau neįmanoma.

Straipsnis lengvai skaitomas ir kitomis kalbomis: