Politika Politika

Už ką Rusija turi atlyginti Pabaltijui?

Vaizdo šaltinis: http://www.europarl.europa.eu
 

Rusija turi atlyginti Latvijai už tuos ekonominius praradimus, kuriuos ši patirs dėl rusų karinių mokymų Baltijos jūroje, mano buvęs Latvijos gynybos ministras, Europos parlamento deputatas Artis Pabriks. Pabrikso iniciatyva gali tapti naujų pabaltijiečių reikalavimų Rusijai istorijos puslapiu — sąrašas Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonominių praradimų, dėl kurių esą kaltas rytų kaimynas, bus be galo. Analitinis portalas RuBaltic.Ru rekonstravo Pabaltijo mąstymo sistemą ir pabandė nustatyti, už ką dar Rusija „turi atlyginti“ Pabaltijui.

1.     SGD terminalas

Suskystintų gamtinių dujų terminalas Independence buvo atplukdytas į Lietuvą siekiant energetinės nuo Rusijos nepriklausomybės ir sukurti rusų dujoms rinkos konkurenciją.

Tuo, kad Lietuva šio nuostolingo terminalo išlaikymui eikvoja didžiulius pinigus, kalta Rusija. Nebūtų Rusijos — nebūtų ir terminalo.

Ir todėl dabar „Gazpromas“ turi dengti šias SGD terminalui skirtas išlaidas, nes Independence Lietuva išsinuomavo ant pykčio Rusijai.

Suskystintų gamtinių dujų terminalas Independence/ Šaltinis: baltnews.ltSuskystintų gamtinių dujų terminalas Independence/ Šaltinis: baltnews.lt

2. Baltarusijos AE

Per tas isteriškas kovas su Ostrovecko AE Baltarusijoje statyba Lietuvos politikai išeikvojo visus savo nervus. Todėl „Rosatomas“ turi kompensuoti jų moralinius nuostolius.

Argumentai, jog nervuotis visiškai nereikėjo, nes atominės elektrinės saugumą ne kartą užtikrino MAGATE ekspertai, nepriimami.

„Tautos tėvas“ Landsbergis seniai pasakė, jog Baltarusijos AE statoma specialiai ant pykčio Lietuvai, kad pačiu egzistavimo faktu siutinti Lietuvos politikus, primenant jiems, jog Baltarusija dabar turi savą atominę, o Lietuva savąją sunaikino.

Baltarusijos AE/ Šaltinis:Naviny.byBaltarusijos AE/ Šaltinis:Naviny.by

3. Karinės išlaidos

Rusija kalta, kad Pabaltijo šalys kasmet turi didinti karinį biudžetą, mažinant kitas biudžeto išlaidas.

Jei Lietuva, Latvija ir Estija nebijotų Rusijos, joms nereikėtų tiek daug lėšų skirti gynybai. Todėl Pabaltijo militarizavimo išlaidas turi padengti Kremlius.

Įrodinėti, jog Rusija pastaraisiais metais nekėlė Pabaltijui jokio pavojaus, beviltiška. Sykį jau bijo, vadinasi, yra dėl ko, net jeigu Rusija išvis nieko nedarė. Lai moka už tai, kad ji tokia didelė, baisi ir šalta, nes kaimynus gąsdina vien savo plotais ir geografine padėtimi.

Šaltinis: Iliustracijos:newvz.ruŠaltinis: Iliustracijos:newvz.ru

4. Išstojimas iš BRELL

Pabaltijo išstojimą iš energetinio žiedo BRELL (Baltarusija, Rusija, Estija, Lietuva, Latvija) turi apmokėti Rusija. O kas daugiau? Jog išstojo Pabaltijo šalys iš BRELL dėl Rusijos — kad nesimuistyti su ja viename žiede. Todėl Rusija lai ir apmoka už šį išstojimą.

Šaltinis: politikus.ruŠaltinis: politikus.ru

5. Infrastruktūros taisymas

Praktiškai visą dabartinę Lietuvos, Latvijos ir Estijos infrastruktūrą — kelius, uostus, tiltus, gyvenamuosius kvartalus — statė Tarybų Sąjunga. Todėl tvarkyti visa tai privalo Rusija kaip jos teisių perėmėja. Kodėl Lietuvos ir Latvijos kelius būtina rimtai tvarkyti? Todėl, kad Pabaltijo respublikos neprašė rusų juos statyti. Patys pastatė — lai dabar patys ir remontuoja.

O jei nenori remontuoti, lai atlygins Pabaltijo šalims ekonominius nuostolius dėl to, kad tie keliai blogi ir nesutaisyti.

Latvijos kelių būklė/ Šaltinis: baltnews.lvLatvijos kelių būklė/ Šaltinis: baltnews.lv

6. „Minkštoji jėga“

Grėsmę Pabaltijui kelia ne tik rusų tankai, bey ir rusų „minkštoji jėga“, kuri veikia lietuvius, latvius ir estus per muzikantus, aktorius ir šiaip kultūros veikėjus.

Visokios rusų teatrų gastrolės Pabaltijyje, bet kokie estrados dainininkų koncertai, jų dainų rotacija radijuje ir rusų klasikinės literatūros pardavimas — smūgis Pabaltijo šalių suverenitetui, jų įtraukimo per kultūrą į rusų įtakos sferą instrumentas.

Visa tai — Maskvos griaunamosios akcijos, todėl Maskva turi išmokėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai materialines kompensacijas už visas tas akcijas.

Šaltinis: goodfon.ruŠaltinis: goodfon.ru

7. Specialiųjų tarnybų veikla

Lietuvos, Latvijos ir Estijos saugumo tarnybos užimtos vien Rusija. Jų ataskaitos kasmet skiriamos beveik tik „rusų grėsmei“, jų veikla — rusų šnipų paieškos, Putino „penktosios kolonos“, veikiančios Pabaltijo šalyse, ir „Maskvos rankos“ demaskavimas.

Kitos grėsmės, be Rusijos ir rusų, jei tikėti pabaltijiečių specialiosiomis tarnybomis, Lietuvai, Latvijai ir Estijai neegzistuoja.

Jei nebūtų Rusijos ir rusų, šioms šalims nebūtų reikalingos specialiosios tarnybos. Ir todėl Kremlius bei Pabaltijyje gyvenantys rusakalbiai privalo savo lėšomis išlaikyti Lietuvos valstybės saugumo departamentą, Latvijos saugumo policiją ir Estijos apsaugos policiją. Ir dengti toje kovoje šių organizacijų išlaidas.

Latvijos valstybės saugumo departamentas/ Šaltinis: diena.ltLatvijos valstybės saugumo departamentas/ Šaltinis: diena.lt

8. „Pienelio...“

Dėl to, jog Rusija įvedė maisto produktų embargą, Lietuvos, Latvijos ir Estijos mėsos ir pieno pramonė patiria didžiulius nuostolius ir atsidūrė prie bankroto ribos. Pabaltijo šalių vyriausybės ne kartą šiuo klausimu kreipėsi į Europos komisiją prašydamos kompensuoti Maskvos veiksmų nuostolius. Tačiau kreiptis reikia ne su prašymu, o su reikalavimu, ir ne į Briuselį, o į pačią Maskvą. Juk tai Maskva uždraudė įvežti žemės ūkio produkciją iš Europos Sąjungos šalių ir tokiu būdu beveik sunaikino pabaltijiečių pienininkystę.

Bandymai pasiteisinti, jog šis draudimas atsirado dėl vakarietiškų sankcijų, nepraeina.

Civilizuotas pasaulis jau pareiškė, kad tokia argumentacija neveikia: vakarų šalys gali išsiųsti rusų diplomatų tiek, kiek nori, o Rusija, atsakydama, neturi teisės išsiųsti nė vieno.

Taip ir čia: Vakarai gali taikyti Rusijai sankcijų kiek tik nori, tačiau atsakomosios sankcijos — ekonominis spaudimas, dėl kurio atsiradusius nuostolius privalo atlyginti Maskva.

Šaltinis: healthy-kids.ruŠaltinis: healthy-kids.ru

9. Tranzitas

Pabaltijo uostai jau keletą metų iš eilės praranda užsakymus ir pinigus, todėl kad Rusija atsisako pervežti per juos savo krovinius ir perorientuoja krovinių srautą į specialiai prie Baltijos jūros pastatytus savo uostus. Ypač piktina demonstratyvus Maskvos siekis neturėti daugiau reikalų su Pabaltijo šalimis, neleisti joms misti Rusijos pinigais ir tuo metu užsiiminėti antirusiška politika.

Visa Pabaltijo užsienio politikos filosofija grindžiama tuo, jog Lietuva, Latvija ir Estija turi gyventi Rusijos lėšomis, ir būtų idealu gauti kompensacijas ir reparacijas kartu su amžinais atsiprašymais ir savo kaltės pripažinimu.

Jei Rusija nenori nei atsiprašinėti, nei pripažinti savo kaltės (nesvarbu už ką), nemokėti Pabaltijui kompensacijų ir reparacijų ir net atima iš šių šalių pelną dėl jos tranzito, tegul nors padengia tuos nuostolius, kuriuos Lietuva, Latvija ir Estija patiria dėl to prarasto tranzito.

Klaipėdos uostas/ Šaltinis: wikimedia.orgKlaipėdos uostas/ Šaltinis: wikimedia.org

Straipsnis lengvai skaitomas ir kitomis kalbomis:
Aptarimas ()