Politika Politika

Lietuviai prieš politikus: tauta sugėdino „kovotojus už demokratiją“ Rusijoje ir Baltarusijoje

Vaizdo šaltinis: lithuaniatribune.com
 

Masinė protesto akcija, rugpjūčio 10 užsiplėkusi Vilniuje, sunervino   Lietuvos isteblišmento atstovus. Tarp tų, kuriems atiteko porcija „tautos meilės“, atsidūrė nemaža žinomų „kovotojų už demokratiją“ Rusijoje ir Baltarusijoje. Su savo nuosavu demosu, tai yra tauta, pas juos, kaip tapo aišku susiformavo ne patys šilčiausi santykiai: lietuviai sutartinai įžeidinėjo ir žemino savo išrinktuosius.

Vienas iš pirmųjų Lietuvos Seimo pastatą, greta kurio susirinko nepatenkinti lietuviai, paliko gynybos ministras Arvydas Anušauskas. Būtent jis, 2020 metų rugpjūtyje, būdamas parlamento deputatu nuo partijos „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionių deputatai“ (TS-LKD), pasiūlė suformuoti delegaciją į Baltarusiją.

Ten jo niekas nekvietė, bet Anušausko tai nejaudino. Jau labai norėjosi padėti broliškai baltarusių tautai ir padalyvauti politinės krizės sureguliavime užsienio valstybės teritorijoje.

Prie parlamento pastato Anušauskas buvo sutiktas šūkiais „Gėda!“, blogeris (tinklaraščio autorius) Laurynas Ragelskis rodė jam vidurinį pirštą ir jį vadino KGB agentu „Anusu“.

Su nepatenkinta minia gynybos ministras bendrauti nepanoro – skubiai sėdo į automobilį su personaliniu vairuotoju.

Pats laikas baltarusių deputatams pasiūlyti savo tarpininkavimą politinės krizės sureguliavimui Lietuvoje.

Gal jie pagelbės ponui Anušauskui organizuoti dialogą su žmonėmis, kurie jį pravardžiuoja „agentu Anusu“?

Vienu iš tų, kurį mitingo dalyviai sugėdino, tapo deputatas Tomas Tomilinas. Prieš metus jis taip pat buvo delegacijos, kurią suformavo Lietuvos Seimas politinės krizės Baltarusijoje sureguliavimui, nariu. Vėliau grupė Lietuvos deputatų pareikalavo nedelsiant paleisti sulaikytus baltarusius ir pravesti naujus laisvus rinkimus.

„Tai ne vidinis Baltarusijos reikalas. Kiekviena JTO valstybė savanoriškai prisiėmė tarptautinius įsipareigojimus gerbti ir laikytis žmogaus teisių. Šio įsipareigojimo nesilaikymo atveju tarptautinė bendrija turi teisę ir privalo reaguoti“ – buvo sakoma kreipimesi, kurį tarp kitų pasirašė ir Tomas Tomilinas. Įdomu, ar dabar jis reikalaus paleisti sulaikytus lietuvius ir pravesti pirmalaikius rinkimus Lietuvoje?

Visų garsiausiai minia „sveikino“ parlamento nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką, konservatorių Lauryną Kasčiūną.

Deputato veide atsispindėjo pasimetimas – tokio sutikimo jis tikrai nelaukė.

Likimo ironija, prieš tai buvusiame parlamento sušaukime Kasčiūnas vadovavo visai deputatų grupei „Už demokratinę Baltarusiją“. Perrinkus Lukašenką, jis kalbėjo, jog Baltarusijos tauta laukia Lietuvos pagalbos, todėl kuo greičiau reikia įvesti sankcijas Baltarusijai.

Demokratijos būsena Rusijoje jis, suprantama, taip pat yra labai susirūpinęs. 2016 metais Kasčiūnas parašė straipsnį apie galimą Putino režimo žlugimą.

„Ar žlunga jo sistema? Ar yra „dvaro perversmo“ galimybė? Ar bręsta nepatenkintos Rusijos visuomenės revoliucija? Ar Rusijoje galima politinės sistemos pertvarka?“ – tokius klausimus kėlė Kasčiūnas.

Dvasinis Lietuvos konservatorių lyderis Vytautas Landsbergis prieš metus pasižymėjo tuo, jog įrašė patetišką video kreipimąsi į baltarusius, kuriame kvietė juos kuo greičiau nuversti Lukašenką ir įsteigti „tikrąjį parlamentą“.

„Broliai baltarusiai! Jūs stebinate pasaulį valingu visos tautos pareiškimu: „Mes esame! Mes-tauta! Mes-laisva tauta! Šalis! Mes ne kokios tai valstybės užkampis ir patys pasirinksime savo likimą. Mes ne kolchozas. Ir mums nereikalingas pirmininkas su lazda“, Štai, ką Jūs turite pasakyti“, - patarinėjo Landsbergis.                                                                                                                    

„Lietuvos valstybingumo patriarchas“ savo tautai kažkodėl tai pataria viską daryti atvirkščiai –provokacijų nerengti.

Komentuodamas rugpjūčio 10 d. įvykius Landsbergis pasakė: „Yra tikrai labai rimtų problemų, bet ne dėl jų maištaujama. Maištaujama dėl pamaištavimo ir galbūt dėl kokio nors prasibrovimo į valdžią. Ne be reikalo tokie šūkiai: šalin Seimą, šalin Vyriausybę, aš noriu būti valdžia. Bolševikiniai metodai“

Dėl paskutinio tvirtinimo nesiginčysime. Apie bolševikų metodus Landsbergis, praeityje pats būdamas KGB agentu Dėdulė, žino gerai. Tik nesuprantama: kodėl Baltarusijoje tokius metodus taikyti galima (netgi reikia!), o Lietuvoje – nevalia?

Dėdulės Vytauto anūkas – dabartinis užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis – iš vis nerizikavo pasirodyti publikai.

Susitikimas su nepatenkinta visuomenės dalimi galėjo jam baigtis graudžiai, todėl policija kategoriškai nerekomendavo jam palikti parlamento pastatą.

„Taisyklių laikymasis yra labai svarbus. Protestuoti visi Lietuvoje turi teisę – demonstruoti, piktintis, priekaištauti vyriausybei, valdžiai, bet kam. Tai yra pamatinis principas, tačiau taisyklių laikymasis irgi yra pamatinis principas dėl to, kad vakar, manau, buvo tam tikri principai pažeisti. Ypatingai, kas susiję su Seimo narių teise saugiai dirbti savo darbą“, – pasiskundė G. Landsbergis.

Ką gi, rugpjūčio 10 įvykiai leido jam suprasti Ukrainos Euromaidano laikų valdininkus, kuriems nebuvo leidžiama dirbti „aktyvistų“ užgrobtuose pastatuose.

Bet jiems dar pasisekė. Nepasisekė techniniam „Regionų partijos“ biuro darbuotojui Vladimirui Zacharovui, kuris žuvo šio biuro šturmo metu sužvėrėjusiais maidaniečiais. Apie jo teisę į saugų darbą landsbergistai nieko nesakė – jie žavėjosi ukrainiečių tautos meile laisvei ir narsumu!

Pačius atsargiausius politikus prisiėjo evakuoti tiesiogiai iš Seimo pastato. Juos išvežė autobusu, kurį žmonės apmėtė akmenimis ir bandė sustabdyti rankomis. Kelią tautos išrinktiesiems valė policijos pareigūnai.

Tikriausiai, autobuse buvo dar nemaža žinomų kovotojų už demokratiją Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Bet savo šalyje „maidano“ tipo demokratijai jie nepritaria. Ir į ją reaguoja tiksliai taip pat, kaip ir Lukašenka: skatina mitinguojančių išvaikymą, jų baudžiamąjį persekiojimą, užsienio įsikišimo paiešką.

„Situacija yra tokia, jog tai hibridinė ataka. Tie procesai kurie vyksta nelegalios migracijos kontekste, kai mūsų jėgos sutelktos ant sienos, kai kyla tokie iššūkiai, tokios nesankcionuotos iniciatyvos, o ne kokie tai civilinės pozicijos pasireiškimai, tai gerai organizuota antivalstybinė veikla“,- pareiškė Lietuvos vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Dabar lieka tik priimti eilinį įstatymą, remiantis kuriuo bet kuris protestuojantis prieš „kovidinius“ apribojimus bus prilyginamas prie „hibridinio agresoriaus“.

Taip pat ir bet kokia kita dingstimi.

Straipsnis lengvai skaitomas ir kitomis kalbomis: