Politika Politika

NATO kareiviams Pabaltijyje leidžiama elgtis kaip okupacijos zonoje

Vaizdo šaltinis: baltnews.lv
 

NATO kariškiai Pabaltijyje sukėlė naują incidentą. Sekmadienio naktį penki svetimšaliai kareiviai sukėlė muštynes su Klaipėdos jaunimu. Tai ne pirmos NATO kariškių sukeltos riaušės, ateityje tokių incidentų bus daugiau: pavasarį Pabaltijo šalyse pradės įsikurti daugianacionaliniai NATO batalionai. Nujausdamos, jog konfliktų su vietiniais gyventojais nepavyks išvengti, Pabaltijo valdžios visokeriopai gina svetimšalius kariškius. Jiems negali būti taikomi vietinių BK straipsniai, na, o tie piliečiai, kurie išdrįs susiginčyti su NATO kariūnais, neabejotinai bus paskelbti Kremliaus šnipais ir provokatoriais.

Poilsio dienos Klaipėdoje nebuvo ramios. Girti NATO kariškiai susimušė su vietiniais gyventojais ir policijos darbuotojais. Sekmadienio naktį penki NATO kariai prie miesto naktinio klubo susikivirčijo su vietiniu jaunimu. Mušeikos atsisakė paklusti į įvykio vietą atskubėjusiems teisėtvarkos darbuotojams. Siekiant nuraminti agresyvius kariškius, atvykę policininkai buvo priversti panaudoti elektros šokerius.

Incidentas Klaipėdoje — toli gražu ne pirmas, kai savo įžūlumą Pabaltijo šalyse demonstruoja Šiaurės Atlanto aljanso kariškiai. Įvairiu metu įkaušę ir šeimininkais pasijutę svečiai siautėjo Šiauliuose, Jonavoje, Vilniuje.

Amerikiečių kariškiai pasižymėjo siautėdami Druskininkų akvaparke, Lietuvos valstybinės vėliavos išniekinimu, kurią nuplėšė Kaune nuo prokuratūros pastato, muštynėmis.

Panašiai sąjungininkai „tarnavo“ ir kaimyninėse respublikose. 2014 metais Latvijos Ventspilio meras Aivars Lembergs pareiškė, kad užsienio šalių kariškiai „elgiasi lyg okupantai, nepripažįstantys Latvijos suvereniteto ir įstatymų“. „Prisilakę, jie (NATO jūreiviai — RuBaltic.Ru pastaba) šlapinosi viešose vietose ir ant vitrinų, vėmė, viešai gėrė stipriuosius gėrimus, kas neleistina. Jie draskė nuo klombų gėles ir dovanojo jas prostitutėms,“ — piktinosi Ventspilio šeimininkas, žadėdamas skųsti karių elgesį tuometiniam NATO generaliniam sekretoriui Andersui Fogui Rasmusenui.

Айварс ЛембергсАйварс Лембергс

Ypatingo rezonanso susilaukė praeitų metų lapkričio įvykis Latvijoje. Tada NATO kariškiai sukėlė muštynes Rygos McDonald‘s. Du girti Didžiosios Britanijos gvardijos grenadierių pulko kareiviai išprovokavo konfliktą su juridinės firmos 23 metų darbuotoju. Lyg ir kasdienis reiškinys, tačiau paviešinti jį nepatingėjo The Telegraph.

Akylūs britų žurnalistai šiame įvykyje aptiko Kremliaus pėdsaką. Jų manymu, „tai netikras incidentas“, kurio tikslas — „įvardinti juos riaušių sukėlėjais ir užfiksuoti vaizdajuostėje“.

Pavasarį, kaip buvo nutarta 2016 metų liepą Varšuvoje vykusio NATO samito metu, Pabaltijo šalyse pradės įsikurti daugianacionaliniai NATO batalionai — jie turės apsaugoti šias respublikas nuo „rusų agresijos“ užsienio šalių kariškių skaičius ženkliai ūgtels, padažnės ir jų sukeltų incidentų. Nujausdami, jog svečių „šeimininkavimo“ nebus išvengta, Pabaltijo funkcionieriai ėmė ruošti informacinį foną, kad, eilinio kariškių šėliojimo atveju, visą kaltę būtų galima suversti Kremliui.

Estijos informacijos departamento vadovas Mikas Maranas suskubo įtarti Rusiją, jog ji specialiai provokuoja NATO kariškių muštynes vietiniuose baruose jų diskreditavimo tikslais, o taip pat bando panaudoti taip vadinamus medaus spąstus — vietines moteris, kurios turi sužavėti ir užverbuoti užsienio šalių kariškius.

„Sklinda kalbos, kad vietinių gyventojų nedžiugina šie kareiviai. O ten bus 800 jaunų britų karių. Jie iš savo bazių važinės į miestus. Akivaizdu, lankysis aludėse. Mes negalime užkirsti kelio kai kurioms peštynėms, kurias gali inicijuoti priešingoji komanda, kaip mes visa tai vadiname Estijoje,“ — Miraną cituoja britų dienraštis The Times. Jokių argumentų šiuo klausimu valdininkas, kaip žinia, nepateikia.

Микк МарранМикк Марран

Patogus požiūris — iš anksto sukurti kaltumo prezumpciją visiems įveltiems į incidentus su užsienio kariūnais. Jei tave įžeidė arba sumušė girtas NATO karys — vadinasi, tu esi rusų šnipas ir provokatorius. Jei iš moters nekantrūs sąjungininkai reikalauja artumo — ta moterėlė neabejotinai yra „Kremliaus Mata Chari“.

Na, o kad NATO batalionų „okupuotose“ teritorijose aborigenai nesiskųstų skriaudžiami, vietiniai funkcionieriai paskelbė, jog NATO kariams negalios jokie tų šalių, kuriose jie šeimininkauja, įstatymai.

Pabaltijo šalys pripažino ypatingą JAV kariškių statusą. Nuo šiol priimanti šalis įsipareigoja sukurti jiems rojaus sąlygas su daugybe lengvatų: mokesčių režimą be PVM, be pardavimo ir akcizų mokesčių, o taip pat specialias parduotuves, kuriose prekės bus realizuojamos naudingomis kainomis. Be to, JAV kariams bus taikomis dalinis imunitetas Pabaltijo respublikų baudžiamojo persekiojimo atveju.

Įkurdindamas savo karius svetimoje teritorijoje, Vašingtonas reikalauja, kad priimanti šalis „perleistų“ jam teisę bausti už nusižengimus ir nusikaltimus. Tik Generalinei prokuratūrai pareikalavus pabaltijiečiams bus suteikta galimybė savarankiškai smerkti paišdykavusius užsieniečius.

Ir lai ta amerikiečių Femidė, kuriai nebūdingas humaniškumas ir kuri visada griežta, savų nusikaltusių kariškių atžvilgiu rūpestingai baltu raiščiu užsidengia savo bešališkas akis. Priminsime, jog praeitų metų pavasarį JAV jūrų pėstininkas Okinavoje buvo pripažintas kaltu dėl vietinės moters išprievartavimo. Amerikiečių tribunolas skyrė jam piniginę baudą ir tik 2,5 metų pataisos darbų. Japonų spaudos duomenimis, 1972–2014 metais amerikiečių kariškiai ir Okinavos bazes aptarnaujantis personalas įvykdė 5862 nusikaltimus, tame tarpe 737 sunkius: nužudymus, išprievartavimus, apiplėšimus, padegimus. Nuobaudos už šiuos nusikaltimus atskirais atvejais buvo nuostabiai švelnios.

NATO sąjungininkai Pabaltijo šalyse jau įrodė, kad jie toli gražu nėra mandagūs svečiai. Kariškiai mušasi, sukelia skandalus, išniekina valstybės simbolius, taigi jaučiasi lyg būtų okupuotų teritorijų šeimininkai.

Ženkliai šiais metais padidėsiantis jų skaičius neišvengiamai sukels naujus konfliktus su vietiniais gyventojais. Apmaudu, jog ir buvusių ir būsimų konfliktų atžvilgiu Pabaltijo valdžios aklai gina užsienio šalių kariškių pozicijas. 

Straipsnis lengvai skaitomas ir kitomis kalbomis: