Politika Politika

„Kovotojai už demokratija“ atima iš Lietuvos gyventojų teisę protestuoti

Vaizdo šaltinis: sputniknews.lt
 

Vilniaus valdžia uždraudė surengti stambiausią per paskutiniuosius dešimt metų opozicijos mitingą Lietuvos sostinėje. Pagrindžiant draudimą, be kita ko buvo nurodoma, jog protesto akcija gali peraugti į riaušes, o protestų judėjimas Lietuvoje yra „hibridinio karo“ aktas. Susirinkimų laisvę Lietuvoje atšaukia tie patys žmonės, kurie kitose šalyse sveikina nesuderintas akcijas, pogromus ir prievartą gatvėse, kaip aukščiausią kovos už laisvę apraišką.

„Pasikeitus aplinkybėms, bendrame hibridinio karo kontekste miesto valdžia persvarstė savo spendimą ir nusprendė atšaukti anksčiau išduotą leidimą rugsėjo mėnesio 10 surengti mitingą“,- antradienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas Adomas Bužinskas.
Rugsėjo mėnesio 10 mitingas turėjo įvykti praėjus lygiai mėnesiui po rugpjūčio 10 mitingo, kuris šalyje tapo pačiu masiškiausiu nuo 2009 metų sausio mėnesio riaušių, kurias išprovokavo ekonominė krizė.

Prognozuojama, jog sekančiame mitinge dalyvaus tris kartus daugiau žmonių negu prieš tai buvusiame ir jis surinks 15 tūkstančių dalyvių.

Tokio gatvės aktyvumo Lietuvoje nebuvo nuo užsitęsusios 1997 – 2004 metų politinės krizės, kuri prasidėjo korupciniu konservatorių vyriausybės sandoriu su amerikiečiais, parduodant jiems už kapeikas Mažeikių NPG ir tęsėsi iki prezidento Rolando Pakso apkaltos. Dabartinio protesto masiškumas – pagrindinis simptomas, jog eilinė konservatorių vyriausybė Lietuvoje vėl sukėlė politinę krizę.

„Landsbergistams“ir jų sąjungininkams pripažinti šį faktą, suprantama, nėra noro. Ką daryti? Imti ir uždrausti!

Patys „demokratiškiausi“kovotojai už demokratiją postsovietinėje erdvėje priima patį bukiausią iš galimų biurokratinių sprendimų ir jį pagrindžia dar bukesniais, atvirai sovietiniais argumentais.

Lietuvos valstybės saugumo departamentas informuoja, jog mitinge yra „smurtinių veiksmų bei kitų pavojų grėsmė“. Atskirai pažymima, jog akcija numatoma greta Nacionalinės bibliotekos pastato, kurios lankytojams nebus užtikrintas praėjimas į skaitytojų salę.

Visa tai vainikuojama tvirtinimu apie „hibridinį karą“. Na, tegul Lietuvos valdžia tvirtintu, jog gyventojų protesto nuotaikas išnaudoja priešiškos valstybės, idant destabilizuoti Lietuvos Respubliką. Bet ne, viskas dar blogiau.

Patys protestuojantys vaizduojami kaip valstybės priešai.

Lietuvos Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė aiškiai pasakė: nepatenkinti lietuviai išeina protestuoti ne prieš privalomą vakcinavimą nuo koronaviruso ir ne prieš apribojimus nevakcinuotiems, o prieš Vyriausybės užsienio politiką.

Atskiras klausimas: kodėl demokratinėje šalyje negalima būti nepatenkintiems užsienio politika ir išeiti protestuoti prieš ją? Bet ponia Šimonytė, principe, atmeta teisėtus pagrindus lietuviams būti nepatenkintais. Protestuojama ne prieš „antikovidines“ priemones, o prieš jos vyriausybės užsienio politiką, o prieš tą protestuoti gali tik „penktoji kolona“ - Lietuvoje simpatizuojantys Putinui, Lukašenkai.

Visų nesutinkančiųjų paskelbimas Lietuvos priešais ir valstybės išdavikais gali dar labiau radikalizuoti protestus. Lietuvoje tai ir vyksta. Rugsėjo mėnesio 10 akcijos organizatoriai paskelbė, jog į gatvę išves 15 tūkstančių šalininkų, netgi jei mitingas nebus suderintas.

Esant tokiam variantui, masinių grumtynių „demokratinės„ Lietuvos sostinės centre perspektyva tampa dar labiau tikėtina, negu, jei mitingą suderintu.

„Savivaldybė [Viniaus] jau vieną teismą pralošė todėl jai turėtų būti aišku [būtina leisti mitingą]. Teismo sprendimas vienareikšmis – protestuotojai renkasi vietą, kur daryti protestą. Negali būti pažeidžiama susirinkimų ir protestų laisvė“, – pareiškė vienas iš akcijos organizatorių Artūras Orlauskas, jo nuomone, Lietuvos sostinėje pažeidžiama Konstitucija.

„Nestebina iš tikrųjų konservatorių ir liberalų valdomos savivaldybės veiksmai. Jie ir toliau trypia Konstituciją, dėl ko ir vyksta protestai“, – sakė A. Orlauskas.
Jei rugsėjo mėnesio 10 mitingui leidimo neduos, organizatoriai vis vien jį surengs, o valdžia visgi išvaikys protestuojančius, bus apsigėdyta prieš visą Europą.


Lietuva, kuri žavisi ir visokeriopai palaiko bet kokias protestų aktyvumo formas užsienyje, pas save, šalyje, draudžia opozicijos mitingus, o, tikinčius Konstitucija, susirinkimų laisve lietuvius muša guminėmis lazdomis.

Vilniaus Administracija taikų protestą atmetė iš baimės, jog jis taps netaikiu, tačiau kituose šalyse Lietuva pritaria netgi pogromams ir riaušėms.

Lietuvos politikai aplodismentais palaikė grumtynes Kijevo centre ir ukrainiečių policininkų padegimus „Molotovo kokteiliais“ Maidane. Po praėjusių metų prezidento rinkimų, Baltarusijoje nei viena protesto akcija nebuvo suderinta, bet į jų išvaikymą Vilniuje buvo reaguojama audringu ir nuoširdžiu pasipiktinimu.

Tai kodėl gi Lietuvos valdžia nerodo pavyzdžio aplinkiniams? Tegul sveikina 15-tūkstantinę demonstraciją prieš save Vilniaus centre. O jei jau eiti iki galo turint omenyje „demokratiškumą“, tai reikia sveikinti ne tik taikią akciją, bet ir riaušes, barikadas, degančias padangas. Sveikino gi visą tai Ukrainoje.

Vietoj to Lietuvos „demokratai“ skuba demonstruoti, kad demokratijos jų sielose nėra nei už grašį.

Vargu ar kam tai bus naujiena, bet visgi jau seniai nebebuvo atvejų, kai Lietuvos kovotojai už postsovietinės erdvės „demokratizavimą“ taip parodomai atsiskleidė.

Straipsnis lengvai skaitomas ir kitomis kalbomis: